Temps previst a Albons

Sant Grau d'Albons

P1010195

L'ERMITA DE SANT GRAU D'ALBONS

A la divisòria entre l'Alt i el Baix Empordà, Albons està emplaçat al cim d'un puig que a data molt llunyana estava envoltat d'estanys i maresmes; Albons era lloc del comtat d'Empúries; les cases més antigues estan aglevades a l'entorn del castell i de l'església.

Al cim d'un pujol, a redós del Puig Segalar (175 m),a l'extrem de ponent del terme, la devoció d'un poble hi va edificar una ermita en honor a Sant Grau; flanquejada per vells xiprers i envoltada d'espesses pinedes, s'aixeca des de fa uns mil anys, en un lloc dominant des d'on s'albira un extens panorama sobre les terres de l'Empordanet que reste limitat a llevant pel massís del Montgrí.

De la construcció romànica inicial (del segles X-XI) se n'hi conserven els murs de la nau, però l'absis va caure enderrocat; fou el segle XVIII que dels carreus caiguts de l'absis romànic se'n va fer una nova façana, l'actual, que, amb el seu campanar de cadireta i amb la data de 1753 incisada a la llinda de la nova porta, li dóna un fals aire d'ermita barroca.

Es creu que és del temps barroc la imatge actual que hauria estat repintada en dates posteriors.

"Veneren els cristians

en ALBONS vostre capella,

els malats, coixos i sans

alcancen salut novella;

de llamps i de pedregada

als qui us invoquen guardau"

La devoció profunda del poble d'Albons i dels de la seva rodalia (Olives i Garrigoles, Bellcaire i La Tallada, L'Escala i Viladamat) ha mantingut viu l'aplec que cada anys el 13 d'octubre aplega entorn de l'ermita els fidels devots, que hi canten els Goigs. (veure recuadre)

Sant Grau, abat, un de tants sants portats pels devots francs, ha arrelat profundament a les nostres terres, i ha estat pregat pel gran nombre de malalties o desastres naturals; encara Sant Grau ha estat pregat, segons canten els seus goigs, per "parteres avançades" a qui "ajudeu en sos treballs".

SANT GRAU:

La tradició suposa que va venir a la nostra terra, on va convertir molta gent a la fe cristiana amb les seves penitències i predicació. Mentre estava entre nosaltres, es va escaure una gran malura del bestiar boví, que moria com a mosques, i es corria el risc de perdre's la mena dels bous entre nosaltres, fins que un dia sant Grau va beneir un bou acabat de morir, el qual al moment va revifar-se i tornar a viure. Tots els pagesos a qui s'havien mort bous els van desenterrar, i sant Grau, en beneir-los, els va ressuscitar tots. Per això en molts pobles de muntanya on abunden els bous, tenen sant Grau com a advocat per aquesta mena de bestiar.

Conten que sant Grau tenia una gerreta d'oli en la qual n'hi cabien dues o tres xicres, però que mai no s'estroncava, semblantment a la bota de sant Ferriol. Quan el sant va morir, la seva comunitat va conservar aquella gerreta com una gran relíquia, puix que sempre en rajava tant d'oli com hom volia. Un marxant envejós va veure una manera de fer-se riquíssim comprant aquella gerreta, la qual mai no desdeia de rajar: va oferir-ne un gran tresor, i la comunitat va acceptar-lo, puix que li va venir molt bé per a refer el convent, que estava mig enrunat. Però, així que la gerreta fou del marxant, es va estroncar, i no va rajar-ne ni una miserable gota més d'oli. D'aquesta manera, el sant, des del cel, va voler castigar l'enveja del marxant. Abans, el dia d'avui, a les esglésies i capelles on es venerava sant Grau, es beneïa oli, que adquiria gran virtut remeiera, i se l'anomenava oli de Sant Grau; era emprat per a guarir especialment bestiar boví, gràcia que perdia si se'l feia objecte de comerç. Els oliaires tenen aquest sant per patró.

Segons la tradició, sant Grau va viure un temps a la vora de Tossa de Mar, fent vida de penitència i de dejuni. Vivia en una barraca, la qual, més tard fou convertida en capella. Encara es conserva la pedra que li servia de coixí, i també una gerra que emprava el sant per guardar l'aigua. L'aigua d'aquesta gerra té virtut remeiera i meravellosa per a un gran nombre d'efectes. Per més que se'n tregui, sempre n'hi resta almenys fins a la meitat. El dia d'avui, les autoritats i el capellà de Tossa pugen a la capella. L'aigua de la gerra és beneïda amb la relíquia del sant i, seguidament, és repartida a la gran gentada, que acudeix de per tota la rodalia a cercar-ne per trobar remei. Cada any, abans, es repartia molta més aigua de la que cabia en la gerra i, a desgrat d'això, encara sempre n'hi restava bona cosa.

Hi ha variants de la tradició que diuen que sant Grau no va pernoctar sinó una sola vegada al punt on avui s'aixeca la capella.

Se celebrava un aplec a una ermita dedicada a aquest sant, en terme de Sant Gregori, al Gironès. Hi acudien moltes fadrines a demanar-li casador, puix que, per aquelles contrades, sant Grau gaudeix fama de matrimonier. La pagesia que té bous, avui acudeix fervorosament a l'ermita del sant, per tal de demanar-li que li protegeixi el bestiar. Havia estat molt corrent, quan un bou s'encuirava o patia algun altre mal, d'oferir una presentalla d'un bou a sant Grau, perquè el guarís. Els administradors dels culte al sant posaven  una paradeta vora de la capella, on venien uns bous de terrissa, d'un primitivisme cavernari, els quals semblaven obra de la mateixa mà que havia pintat les pintures rupestres, en les quals el bou ocupa un paper tant preeminent. La figureta del bou oferta en presentalla era lligada amb una cinta o una veta i penjada a l'altar del sant, vora de la seva imatge, on restava tot un any. A l'any següent, els pabordes despenjaven les figuretes, per poder guarnir la parada, i les tornaven a vendre, perquè la gent les tornés a oferir. Els nostres pares sempre havien vist les mateixes figures de bou penjades, ofertes i reofertes un nombre incalculable de vegades. Ningú de la generació passada, no coneixia la procedència d'aquells bous de terrissa. Cal advertir que no eren ni remotament comparables amb la tècnica ni amb l'obra dels nuclis terrissers de les contrades gironines. Creiem indubtable que la procedència de les figures que ens ocupen es trobava molt distanciada de nosaltres tant en el lloc com en el temps.

La imatge del sant més venerada era la d'Entreperes, sufragània se Sadernes. L'ermità llogava bous de terrissa al preu de dos rals. Els devots els posaven una estona damunt l'altar, a intenció del guariment de la bèstia per la qual reclamaven salut. Després de fetes les oracions, l'ermità retirava la figura de damunt la mesa, i la llogava a un altre fidel, si es presentava el cas.

Segons es desprèn de la referència que el senyor Madoz fa del costum en el seu Diccionari Geogràfic, antigament hom portava el bestiar boví pels voltants de l'ermita, i el sacerdot, des del peu de la porta i a la vista del bestiar, celebrava la missa del bous, que ignorem si tenia alguna particularitat litúrgica. Més ençà, hom deixà de celebrar fora de la capella, i sembla que els fidels feien entrar els bous dins del petit temple i agrupaven a la porta tant de bestiar com podien. Més cap ençà, hom no portà els bous a la cerimònia. La toponímia ens revela l'existència, per aquells verals, dels culte de Júpiter, que hom representava plàsticament pel bou.

És tant invocat, sant Grau, per al guariment del bestiar boví, com ho pugui ésser sant Antoni per al de peu rodó. Per l'Empordà, el Gironès i la Garrotxa som profuses les seves imatges, i la gent acudeix a elles en demanda de protecció. És venerat, en aquest sentit, a Joanetes, Falgons, Albons, Olot, L'Estela, Santa Pau, Crespià, Cogolls, Begudà, Espinelves, Campdevànol, Granollers de Rocacorba, Urús, Sant Andreu de Llinyà, Trienteres, La Pinya, Mieres, Santa Margarida, Tortellà, Sant Gregori i Osor entre d'altres llocs.

Diu el refrany:

Per Sant Grau,

el tord cau.

Per guardar el bestiar boví de tot mal, avui, al matí, hom tallava tres pèls de la cua dels bous i de les vaques, i els posava dins d'un panellet, pastat avui mateix, el qual hom feia menjar a la bèstia, que així havia d'empassar-se els seus propis pèls. D'aquesta manera no s'encuiraven.

Sant Grau és també advocat contra el mal de pedra i per als mals de l'orina en general, tant de l'home com del bestiar. Igualment és invocat per a les ferides de picades de bèsties danyoses i verinoses.

Hom creu que avui és el dia millor per a fer olis de llangardaix i altres remeis aptes per a guarir picades verinoses, puix que gaudeixen de la gràcia i d'un favor especial que els atorga el sant, per raó de la seva festa.